Aktualności i ogłoszenia

Wstrzymanie egzaminów praktycznych kat. AM,A1,A2,A

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. (Dz. U. poz. 232) § 17 ust. 1 wstrzymuje przeprowadzenie egzaminów praktycznych na kat. AM, A1, A2, A prawa jazdy, w okresie od 12.12.2016r. do 28.02.2017r. Uwaga ! egzaminy teoretyczne odbywają się normalnie.

SAMORZĄDOWCY ZA KÓŁKIEM PO RAZ DZIESIĄTY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie wspólnie z Urzędem Miasta w Słupcy oraz Komendą Powiatową Policji w Słupcy już po raz dziesiąty zorganizował w dniu 26 listopada 2016 roku „X SAMOCHODOWY RAJD NAWIGACYJNY DLA SAMORZĄDOWCÓW”.

Kolejne pracownie wychowania komunikacyjnego zostały wyposażone przez WORD w Koninie w pomoce dydaktyczne

Dnia 23 listopada 2016 roku Piotr Korytkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie uroczyście na terenie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie przekazał kolejnym czterem szkołom podstawowym naszego regionu:

Bezpiecznie na drodze

Widoczny pieszy

Obchody dnia Wszystkich Świętych wiążą się ze wzmożonym ruchem pieszych i samochodów. Dlatego też  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie wspólnie z Komendą Miejską Policji w Koninie w dniu 28 października 2016 roku przeprowadził akcję „Widoczny pieszy”, której celem było sprawdzenie przestrzegania przez pieszych poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym obowiązku noszenia elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Osoby, które poruszały się bez elementów odblaskowych otrzymywały od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie elementy odblaskowe.

Certyfikaty