Aktualności i ogłoszenia

Kurs dla nauczycieli - karta rowerowa

Informujemy, że kurs dla nauczycieli egzaminujących dzieci na kartę rowerową odbędzie się w WORD w Koninie w dniu 12.04.2021r. o godz. 9:00, w sali 128 - I piętro. Udział w kursie należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres bok@word.konin.pl /w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nr pesel i nazwę szkoły/, do dnia 07.04.2021 r.

Szkolenie na kartę rowerową

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie zaprasza na bezpłatne jednodniowe szkolenie zakończone egzaminem w zakresie karty rowerowej. Oferta dotyczy  niepełnoletnich absolwentów szkoły podstawowej, ubiegających się o wydanie karty rowerowej. Zgodnie z przepisami prawa osoba niepełnoletnia powyżej 10 roku życia  poruszająca  się samodzielnie  m.in. rowerem, hulajnogą elektryczną lub deskorolką elektryczną po drogach publicznych jest zobowiązania do posiadania karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1, T. 

 

UWAGA!

Kiedy możesz zrezygnować

z wyznaczonego terminu egzaminu na prawo jazdy

bez ponoszenia kosztów ?

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019r. poz. 1206), osoba egzaminowana może nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym na prawo jazdy zrezygnować z wyznaczonego terminu egzaminu bez ponoszenia kosztów.

 

W przypadku losowych (np. pobyt w szpitalu, izolacja lub kwarantanna związana z obecnością SARS-CoV-2), Dyrektor Ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu dwudniowego terminu na podstawie udokumentowanego wniosku.

 

Warunkiem dokonania rezygnacji z egzaminu jest złożenie do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie w formie papierowej lub elektronicznej wypełnionego „Wniosku o rezygnację z terminu egzaminu” – KLIKNIJ.

 

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, w trosce o zdrowie osób egzaminowanych oraz pracowników Ośrodka informujemy, że rezygnację z terminu egzaminu można przesłać (bez konieczności formy ww. wniosku) drogą mailową na adres Biura Obsługi Klienta – bok@word.konin.pl, pod warunkiem wskazania następujących informacji:

  1. Imienia i nazwiska;
  2. Adresu zamieszkania;
  3. Numeru telefonu;
  4. Numeru PESEL-u;
  5. Kategorii oraz daty wyznaczonego egzaminu;
  6. W przypadkach losowych należy udokumentować powód rezygnacji.

Certyfikaty