Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenie nr 569547-N-2020 z dnia 2020-08-04

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie i budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Koninie wraz z przebudową drogi wewnętrznej i zjazdu publicznego do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Nr sprawy SI.372.2.2020

Ogłoszenie nr 558987-N-2020 z dnia 2020-07-07

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Koninie i budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Koninie wraz z przebudową drogi
wewnętrznej i zjazdu publicznego do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

JAZDA PRÓBNA PRZED EGZAMINEM W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO W KONINIE

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zdającym egzaminy państwowe na prawo jazdy kategorii B oraz dążąc do ograniczenia ich stresu,  wprowadza od dnia 15 lipca 2020 roku możliwość odbycia jazdy próbnej przed egzaminem na placu manewrowym pojazdem egzaminacyjnym.

Jazdy próbne prowadzone są zgodnie z „Regulaminem jazdy próbnej na placu manewrowym dla kandydatów na kierowców i kierowców w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Koninie”KLIKNIJ

Karta zgłoszenia – KLIKNIJ

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie doposaża Ochotnicze Straże Pożarne

W dniu 18 czerwca 2020 rok Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie - Pan Piotr Florek - uroczyście przekazał Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie fantomy do nauki resuscytacji (Brayden LED czerwony oraz LAERDAL Little Family Pack) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie - zestaw podpór do stabilizacji PT-1200Z w torbie.

KOMUNIKAT Z DNIA 7 MAJA 2020 ROKU

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie informuje, że od dnia 11.05.2020 roku wznawia przeprowadzanie egzaminów państwowych teoretycznych w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy, natomiast od dnia 18.05.2020 roku wznawia przeprowadzanie egzaminów  praktycznych w zakresie kategorii B,T.

Biuro Obsługi Klienta będzie czynne w godzinach 7:30 - 15:30.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie informuje, że o ewentualnych zmianach związanych z terminem egzaminu będziemy informować na bieżąco, na stronie internetowej: www.word.konin.pl.

Certyfikaty