Aktualności i ogłoszenia

XIII Konińska Masa Rowerzystów

files/images/pliki/Masa XIII/FB_IMG_1600071133384.jpg

Podpisanie umowy

W dniu 31 sierpnia 2020 r. Pan Piotr Florek - Dyrektor WORD w Koninie wraz z wykonawcą Pan Andrzej Kantek - Przez Zarządu ANDBUD Sp. z o.o. podpisali umowę dotyczącą "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie i budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Koninie wraz z przebudową drogi wewnętrznej i zjazdu publicznego do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie"

Ogłoszenie nr 569547-N-2020 z dnia 2020-08-04

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie i budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Koninie wraz z przebudową drogi wewnętrznej i zjazdu publicznego do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Nr sprawy SI.372.2.2020

Ogłoszenie nr 558987-N-2020 z dnia 2020-07-07

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Koninie i budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Koninie wraz z przebudową drogi
wewnętrznej i zjazdu publicznego do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

JAZDA PRÓBNA PRZED EGZAMINEM W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO W KONINIE

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zdającym egzaminy państwowe na prawo jazdy kategorii B oraz dążąc do ograniczenia ich stresu,  wprowadza od dnia 15 lipca 2020 roku możliwość odbycia jazdy próbnej przed egzaminem na placu manewrowym pojazdem egzaminacyjnym.

Jazdy próbne prowadzone są zgodnie z „Regulaminem jazdy próbnej na placu manewrowym dla kandydatów na kierowców i kierowców w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Koninie”KLIKNIJ

Karta zgłoszenia – KLIKNIJ

Certyfikaty