Aktualności i ogłoszenia

UWAGA!

Kiedy możesz zrezygnować

z wyznaczonego terminu egzaminu na prawo jazdy

bez ponoszenia kosztów ?

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019r. poz. 1206), osoba egzaminowana może nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym na prawo jazdy zrezygnować z wyznaczonego terminu egzaminu bez ponoszenia kosztów.

 

W przypadku losowych (np. pobyt w szpitalu, izolacja lub kwarantanna związana z obecnością SARS-CoV-2), Dyrektor Ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu dwudniowego terminu na podstawie udokumentowanego wniosku.

 

Warunkiem dokonania rezygnacji z egzaminu jest złożenie do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie w formie papierowej lub elektronicznej wypełnionego „Wniosku o rezygnację z terminu egzaminu” – KLIKNIJ.

 

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, w trosce o zdrowie osób egzaminowanych oraz pracowników Ośrodka informujemy, że rezygnację z terminu egzaminu można przesłać (bez konieczności formy ww. wniosku) drogą mailową na adres Biura Obsługi Klienta – bok@word.konin.pl, pod warunkiem wskazania następujących informacji:

  1. Imienia i nazwiska;
  2. Adresu zamieszkania;
  3. Numeru telefonu;
  4. Numeru PESEL-u;
  5. Kategorii oraz daty wyznaczonego egzaminu;
  6. W przypadkach losowych należy udokumentować powód rezygnacji.

XIII Konińska Masa Rowerzystów

files/images/pliki/Masa XIII/FB_IMG_1600071133384.jpg

Podpisanie umowy

W dniu 31 sierpnia 2020 r. Pan Piotr Florek - Dyrektor WORD w Koninie wraz z wykonawcą Pan Andrzej Kantek - Przez Zarządu ANDBUD Sp. z o.o. podpisali umowę dotyczącą "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie i budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Koninie wraz z przebudową drogi wewnętrznej i zjazdu publicznego do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie"

Ogłoszenie nr 569547-N-2020 z dnia 2020-08-04

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie i budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Koninie wraz z przebudową drogi wewnętrznej i zjazdu publicznego do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Nr sprawy SI.372.2.2020

Ogłoszenie nr 558987-N-2020 z dnia 2020-07-07

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Koninie i budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Koninie wraz z przebudową drogi
wewnętrznej i zjazdu publicznego do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Certyfikaty