Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny odbywa się w formie elektronicznej za pomocą komputerów i myszy komputerowych lub monitorów dotykowych i obejmuje:

 1. 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
  • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;
 2. 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:
  • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź.
Liczba punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi jest następująca:

 • 3 punkty - pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 2 punkty - pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 1 punkt - pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Na pytania z wiedzy podstawowej należy odpowiedzieć wybierając "Tak" lub "Nie", a na pytania z wiedzy specjalistycznej wybierając jedną z trzech odpowiedzi oznaczonych literami "A", "B" lub "C".

Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.
Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.

Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.
W przypadku pytań z wiedzy podstawowej, na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, na udzielenie odpowiedzi - 15 sekund.
W przypadku pytań z wiedzy specjalistycznej, na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.

Uwaga!

Zgodnie z § 11 pkt 4, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206 ze zm.), rezygnację z egzaminu można dokonać w formie pisemnej najpóźniej na dwa pełne dni przed datą jego wyznaczenia.

Prezentacja programu służącego do przeprowadzania egzaminów teoretycznych została umieszczona w serwisie Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=dx7HIVKvVdk.

 

Certyfikaty