Aktualności i ogłoszenia

Informacja

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie przypomina, że wszystkie osoby przystępujące do egzaminów obowiązkowo muszą być wyposażone w maseczki ochronne oraz rękawiczki.

Kurs dla nauczycieli - karta rowerowa

Informujemy, że kurs dla nauczycieli egzaminujących dzieci na kartę rowerową odbędzie się w WORD w Koninie w dniu 08.06.2021r. o godz. 9:00, w sali 128 - I piętro. Udział w kursie należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres bok@word.konin.pl /w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nr pesel i nazwę szkoły/, do dnia 02.06.2021 r.

UWAGA!

Kiedy możesz zrezygnować

z wyznaczonego terminu egzaminu na prawo jazdy

bez ponoszenia kosztów ?

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019r. poz. 1206), osoba egzaminowana może nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym na prawo jazdy zrezygnować z wyznaczonego terminu egzaminu bez ponoszenia kosztów.

 

W przypadku losowych (np. pobyt w szpitalu, izolacja lub kwarantanna związana z obecnością SARS-CoV-2), Dyrektor Ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu dwudniowego terminu na podstawie udokumentowanego wniosku.

 

Warunkiem dokonania rezygnacji z egzaminu jest złożenie do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie w formie papierowej lub elektronicznej wypełnionego „Wniosku o rezygnację z terminu egzaminu” – KLIKNIJ.

 

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, w trosce o zdrowie osób egzaminowanych oraz pracowników Ośrodka informujemy, że rezygnację z terminu egzaminu można przesłać (bez konieczności formy ww. wniosku) drogą mailową na adres Biura Obsługi Klienta – bok@word.konin.pl, pod warunkiem wskazania następujących informacji:

  1. Imienia i nazwiska;
  2. Adresu zamieszkania;
  3. Numeru telefonu;
  4. Numeru PESEL-u;
  5. Kategorii oraz daty wyznaczonego egzaminu;
  6. W przypadkach losowych należy udokumentować powód rezygnacji.

Okresowe wstrzymanie egzaminów na prawo jazdy kat. AM,A1,A2 i A

UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie informuje, że zgodnie z § 17 ust. 1 Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U z 2019r., poz. 1206 ze zm.) z uwagi na bezpieczeństwo osób egzaminowanych w okresie od dnia 01 grudnia 2020 roku do dnia 28 lutego 2021 roku okresowo wstrzymuje przeprowadzanie egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii: AM,A1,A2 i A

Egzaminy teoretyczne na ww. kategorie przeprowadzane są normalnie.

XIII Konińska Masa Rowerzystów

files/images/pliki/Masa XIII/FB_IMG_1600071133384.jpg

Certyfikaty