Aktualności i ogłoszenia

Okresowe wstrzymanie egzaminów na prawo jazdy kat. AM,A1,A2 i A

UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie informuje, że zgodnie z § 17 ust. 1 Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U z 2019r., poz. 1206 ze zm.) z uwagi na bezpieczeństwo osób egzaminowanych w okresie od dnia 01 grudnia 2020 roku do dnia 28 lutego 2021 roku okresowo wstrzymuje przeprowadzanie egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii: AM,A1,A2 i A

Egzaminy teoretyczne na ww. kategorie przeprowadzane są normalnie.

XIII Konińska Masa Rowerzystów

files/images/pliki/Masa XIII/FB_IMG_1600071133384.jpg

Podpisanie umowy

W dniu 31 sierpnia 2020 r. Pan Piotr Florek - Dyrektor WORD w Koninie wraz z wykonawcą Pan Andrzej Kantek - Przez Zarządu ANDBUD Sp. z o.o. podpisali umowę dotyczącą "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie i budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Koninie wraz z przebudową drogi wewnętrznej i zjazdu publicznego do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie"

Ogłoszenie nr 569547-N-2020 z dnia 2020-08-04

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie i budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Koninie wraz z przebudową drogi wewnętrznej i zjazdu publicznego do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Nr sprawy SI.372.2.2020

Ogłoszenie nr 558987-N-2020 z dnia 2020-07-07

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Koninie i budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Koninie wraz z przebudową drogi
wewnętrznej i zjazdu publicznego do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Certyfikaty