Aktualności i ogłoszenia

Okresowe wstrzymanie egzaminów na prawo jazdy kat. AM,A1,A2 i A

UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie informuje, że zgodnie z § 17 ust. 1 Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U z 2019r., poz. 1206 ze zm.) z uwagi na bezpieczeństwo osób egzaminowanych w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 29 lutego 2020 roku okresowo wstrzymuje przeprowadzanie egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii: AM,A1,A2 i A

Egzaminy teoretyczne na ww. kategorie przeprowadzane są normalnie.

SAMORZĄDOWCY ZA KÓŁKIEM PO RAZ TRZYNASTY

WORD w Koninie wspólnie z Urzędem Gminy w Grzegorzewie oraz KPP w Kole już po raz trzynasty

zorganizował w dniu 16.11.2019r.

"XIII SAMOCHODOWY RAJD NAWIGACYJNY DLA SAMORZĄDOWCÓW”.

Nowe ogłoszenie - Dostawa systemu teleinformatycznego dla WORD Konin -

Ogłoszenie nr 622372-N-2019 z dnia 2019-11-14 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie: Dostawa systemu teleinformatycznego dla WORD Konin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 
Ogłoszenie nr 540252921-N-2019 z dnia 22-11-2019 r.
Konin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Certyfikaty