Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny polega na: 

1. Wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych w poniższej tabeli:

Poz.

Zadania egzaminacyjne

Kategorie prawa jazdy

1

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy

wszystkie

2

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

B, B1, C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

3

Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem)

C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

4

Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem lub wjazd przodem - wyjazd tyłem)

C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

5

Parkowanie równoległe (wjazd tyłem - wyjazd przodem)

C, C1, D, D1

6

Zawracanie

C, C1

7

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

AM, A, A1, A2, B, B1, C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

8

Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu)

AM, A, A1, A2

9

Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym)

AM, A, A1, A2

10

Ominięcie przeszkody

A, A1, A2


Dla kategorii C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E osoba zdająca wykonuje na placu manewrowym zadania określone w poz. 1 i 2 powyższej tabeli oraz w zestawie określonym w poniższej tabeli - wybranym losowo przez system teleinformatyczny.

Nr zestawu

Pozycja z tabeli zadań na placu

Kategoria

1

3, 4 - wjazd tyłem

C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

2

3, 5

C, C1, D, D1

3

4 - wjazd przodem, 6

C, C1

4

4 - wjazd przodem, 7

C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

5

5, 7

C, C1, D, D1

6

4 - wjazd tyłem, 6

C, C1



2. Wykonaniu w ruchu drogowym programu egzaminacyjnego obejmującego co najmniej zadania określone w tabeli - zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, w czasie nie mniejszym niż :

  • 25 min. - dla kategorii AM, A, A1, A2, B+E, T
  • 40 min. - dla kategorii B, B1 (z zastrzeżeniem punktu 3.)
  • 45 min. - dla kategorii C, C1, D, D1, C1+E, C+E, D1+E, D+E.

3. W przypadku egzaminu prowadzonego w zakresie prawa jazdy kategorii B lub B1, egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli został wykonany program egzaminacyjny i wynik egzaminu jest pozytywny.

 

Uwaga!

Zgodnie z § 11 pkt 4, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206 ze zm.), rezygnację z egzaminu można dokonać w formie pisemnej najpóźniej na dwa pełne dni przed datą jego wyznaczenia.

Certyfikaty