Aktualności i ogłoszenia

„Miasteczko zdrowia”

Szpital Wojewódzki w Koninie, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w dniu 15 września br. w godzinach 9:00 – 14:00 organizuje wydarzenie o charakterze edukacyjno-profilaktycznym „Miasteczko zdrowia”.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie również włączył się w organizację tego przedsięwzięcia. Będzie można m.in. skorzystać z „symulatora zderzeń”, sprawdzić jak widzi się świat pod wpływem alkoholu – „alkogogle”.

Więcej informacji – Kliknij.   

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w egzaminie na prawo jazdy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego            w Koninie z siedzibą: ul. Zakładowa 4b, 62-510 Konin.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną: sekretariat@word.konin.pl lub telefonicznie 63 2448388
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Jarosław Kujawa. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej inspektor@word.konin.pl
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych- wyłącznie  w zakresie wymaganym niezbędnym celem ich udostępnienia -są przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 978) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1260.)
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania.
 6. Zgodnie z wskazanymi przepisami niepodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym wymienionymi przepisami spowoduje, że realizacja czynności przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy będzie niemożliwa.
 7. Państwa dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji czynności procesu egzaminowania na prawo jazdy.
 8. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom innym niż upoważnione do posiadania dostępu do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym celu przetwarzania danych.
 9. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych – z zastrzeżeniem, iż zakres niniejszych uprawnień może podlegać ograniczeniu stosownie do uregulowanego przepisami celu gromadzenia i przetwarzania danych jakim jest proces egzaminowania.
 11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będących wynikiem profilowania.

 

Uwaga: Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach z dnia 24 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 232) osoba egzaminowana zostaje przydzielona do egzaminatora. W celu bieżącego wskazania osobie egzaminowanej, w którym pojeździe będzie zdawała egzamin praktyczny i skierowania osoby egzaminowanej do właściwego pojazdu, dane osoby egzaminowanej wyłącznie w postaci imienia i nazwiska zostaną odczytane przez  egzaminatora.

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie przy współudziale Komendy Miejskiej Policji w Koninie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie-Chorzniu zorganizował dnia 15.05.2018 roku Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym wśród szkół podstawowych i gimnazjalnych - powiat koniński ziemski i grodzki.  

Informacja o Eliminacjach Rejonowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego Konin 2018

 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie przy współudziale Komendy Miejskiej Policji w Koninie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie-Chorzniu oraz Inspekcji Transportu Drogowego zorganizował dnia 26.04.2018 roku Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.  

Kontynuacja akcji „Odblask to nie obciach”

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie wspólnie z Komendą Miejską Policji w Koninie oraz Miejskim Zakładem Komunikacji Konin w okresie poprzedzającym ferie zimowe kontynuował akcję pod hasłem „Odblask to nie obciach”.

Certyfikaty