Aktualności i ogłoszenia

Rowerzysto!!!

Jeżdżąc rowerem napotkałeś na swojej drodze znak, z którego interpretacją miałeś problem? Może zaskoczony zostałeś zastosowanym rozwiązaniem infrastrukturalnym?. Może chciałbyś wypożyczyć rower miejski w Koninie, a nie wiesz jak to zrobić?
Przyjdź 10 października 2018 roku (środa) o godz. 17:00 do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie (sala nr 129 – I piętro).

Kolejne szkoły podstawowe otrzymały wyposażenie dydaktyczne do pracowni wychowania komunikacyjnego

Dyrektor WORD w Koninie - Piotr Korytkowski – uroczyście przekazał 27 września 2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 w Koninie, kolejnym pięciu szkołom podstawowym naszego subregionu pomoce dydaktyczne, które będą stanowiły wyposażenie pracowni wychowania komunikacyjnego.

„XI KONIŃSKA MASA ROWERZYSTÓW, CZYLI KONIN BEZ SAMOCHODU 2018”

Niewiele ponad 27 kilometrów - tyle liczyła trasa tegorocznego rajdu rowerowego „XI Konińska Masy Rowerzystów, czyli Konin bez Samochodu 2018”, który zorganizowany został dnia 22 września 2018r. już po raz jedenasty przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie oraz Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej ,,Młodzi - Aktywni".

„Miasteczko zdrowia”

Szpital Wojewódzki w Koninie, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w dniu 15 września br. w godzinach 9:00 – 14:00 organizuje wydarzenie o charakterze edukacyjno-profilaktycznym „Miasteczko zdrowia”.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie również włączył się w organizację tego przedsięwzięcia. Będzie można m.in. skorzystać z „symulatora zderzeń”, sprawdzić jak widzi się świat pod wpływem alkoholu – „alkogogle”.

Więcej informacji – Kliknij.   

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w egzaminie na prawo jazdy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego            w Koninie z siedzibą: ul. Zakładowa 4b, 62-510 Konin.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną: sekretariat@word.konin.pl lub telefonicznie 63 2448388
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Jarosław Kujawa. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej inspektor@word.konin.pl
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych- wyłącznie  w zakresie wymaganym niezbędnym celem ich udostępnienia -są przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 978) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1260.)
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania.
 6. Zgodnie z wskazanymi przepisami niepodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym wymienionymi przepisami spowoduje, że realizacja czynności przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy będzie niemożliwa.
 7. Państwa dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji czynności procesu egzaminowania na prawo jazdy.
 8. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom innym niż upoważnione do posiadania dostępu do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym celu przetwarzania danych.
 9. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych – z zastrzeżeniem, iż zakres niniejszych uprawnień może podlegać ograniczeniu stosownie do uregulowanego przepisami celu gromadzenia i przetwarzania danych jakim jest proces egzaminowania.
 11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będących wynikiem profilowania.

 

Uwaga: Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach z dnia 24 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 232) osoba egzaminowana zostaje przydzielona do egzaminatora. W celu bieżącego wskazania osobie egzaminowanej, w którym pojeździe będzie zdawała egzamin praktyczny i skierowania osoby egzaminowanej do właściwego pojazdu, dane osoby egzaminowanej wyłącznie w postaci imienia i nazwiska zostaną odczytane przez  egzaminatora.

Certyfikaty