Aktualności i ogłoszenia

INFORMACJA

W związku ze wznowieniem z dniem 4 maja 2020 roku przeprowadzania egzaminów państwowych praktycznych w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B+E, C, C+E, D, D+E informujemy, że osoby przystępujące do egzaminu kategorii AM, A1,A2, A prawa jazdy mogą używać własnego kasku. Łączność między egzaminatorem a osobą egzaminowaną odbywa się wówczas w sposób ustalony przed egzaminem; przy pomocy łączności krótkofalowej lub telefonicznej (z użyciem zestawu do komunikacji) dostarczonej przez zdającego.

Ponadto wszystkie osoby przystępujące do egzaminów obowiązkowo muszą być wyposażone w maseczki ochronne oraz rękawiczki.

KOMUNIKAT Z DNIA 21 KWIETNIA 2020 ROKU

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie informuje, że od dnia 04.05.2020 roku wznawia przeprowadzanie egzaminów państwowych praktycznych w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B+E, C, C+E, D, D+E.

Do dnia 30.04.2020 roku, Biuro Obsługi Klienta będzie czynne w godzinach 8:00 - 14:00, a od dnia 04 maja 2020 roku w godzinach 7:30 - 15:30.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie informuje, że o ewentualnych zmianach związanych z terminem egzaminu będziemy informować na bieżąco, na stronie internetowej: www.word.konin.pl.

KOMUNIKAT Z DNIA 17 KWIETNIA 2020 ROKU

W związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną informujemy, że przedłużamy zawieszony okres przeprowadzania egzaminów państwowych w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy oraz przeprowadzania szkoleń do dnia 24 kwietnia 2020 roku.

W dniach od 17 kwietnia do dnia 24 kwietnia 2020 roku, Biuro Obsługi Klienta będzie czynne w godzinach 8:00 - 14:00 tylko telefonicznie pod numerem 63 240 20 30 lub 63 240 20 31 lub mailowo - bok@word.konin.pl.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie informuje, że o ewentualnych zmianach związanych z terminem egzaminu będziemy informować na bieżąco, na stronie internetowej: www.word.konin.pl.

KOMUNIKAT Z DNIA 3 KWIETNIA 2020 ROKU

W związku z narastającą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą rozpowszechniania się koronawirusa informuję, że przedłużamy zawieszony okres przeprowadzaniaegzaminów państwowych w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy oraz przeprowadzania szkoleń do dnia 17 kwietnia 2020 roku.

Biuro Obsługi Klienta będzie dostępne dla klientów od dnia 17 kwietnia 2020 roku (piątek).

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie informuje, że o ewentualnych zmianach związanych z terminem egzaminu będziemy informować na bieżąco, na stronie internetowej www.word.konin.pl.

KOMUNIKAT!!! KOMUNIKAT!!! KOMUNIKAT!!!

W związku z przypadkami występowania wirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie osób egzaminowanych oraz pracowników Ośrodka informujemy, że od dnia 16 marca 2020 roku do dnia 10 kwietnia 2020 roku, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie wstrzymuje przeprowadzanie egzaminów państwowych w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy oraz wstrzymuje przeprowadzanie szkoleń.

Wniesione opłaty za egzaminy zachowają swoją ważność.

W celu ustalenia nowego terminu egzaminu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerami telefonów 63 240 20 31, 63 240 20 30.

Biuro Obsługi Klienta czynne jest  w godz. 8:00-13:00.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie informuje, że o ewentualnych zmianach związanych z terminem egzaminu będziemy informować na bieżąco, na stronie internetowej www.word.konin.pl.

Certyfikaty