Aktualności i ogłoszenia

Oświadczenie kandydata na kierowcę

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie informuje, że przystępuje do wyznaczania terminów egzaminów w trybie określonym w § 11 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012r. poz. 995 ze zm.)

Certyfikaty