Aktualności i ogłoszenia

Szkolenie rowerzystów

Kilkudziesięciu rowerzystów uczestniczyło 10 października 2018 roku w szkoleniu zorganizowanym przez WORD w Koninie.

Dyrektor WORD w Koninie – Pan Piotr Korytkowski - rozpoczął szkolenie prezentując tematykę szkolenia oraz wykładowców. I tak:

- przedstawiciel firmy Nextbike Polska operatora Konińskiego Roweru Miejskiego – p. Filip Lepianka - przybliżył koniński system rowerowy oraz szczegółowo omówił zasady z jego korzystania;

- Egzaminator Nadzorujący WORD w Koninie – p. Przemysław Kurzawa – szczegółowo omówił podstawowe przepisy ruchu drogowego dotyczące rowerzystów,  

- podkomisarz Michał Gniewek z Wydziału Ruchu Drogowego KMP z Konina – zaprezentował dane statyczne wydarzeń drogowych z udziałem rowerzystów z terenu naszego miasta oraz najczęstsze wykroczenia popełniane przez rowerzystów i przez inne grupy uczestników ruchu drogowego względem rowerzystów,

- Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koninie – p. Andrzej Szczepański – przestawił informację o istniejących w Koninie drogach dla rowerów oraz o planowanych inwestycjach w tym zakresie.

Po zakończeniu przygotowanych prezentacji przez wykładowców, rozpoczęła się burzliwa dyskusja na temat interpretacji przepisów ruchu drogowego, wykonania  konińskich dróg rowerowych oraz ich oznakowania. Uczestnicy szkolenia przekazali kilka cennych uwag dotyczących konińskich dróg rowerowych przedstawicielowi Zarządu Dróg Miejskich w Koninie.

Na zakończenie szkolenia cykliści otrzymali upominki, które zabezpieczą ich rowery przed kradzieżą (zabezpieczenie rowerowe) oraz zwiększą ich bezpieczeństwo podczas poruszania się po drogach.

Dziękujemy wszystkim przybyłym rowerzystom za tak owocne szkolenie.

Wróć

Certyfikaty