Aktualności i ogłoszenia

Szkolenie nauczycieli

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie wspólnie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Komendą Miejską Policji w Koninie zorganizował 2 kwietnia 2019 roku "Specjalistyczne szkolenie z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli, którzy będą dokonywali sprawdzenia niezbędnych umiejętności dla osób ubiegających się o kartę rowerową".

 

Uczestnikom szkolenia zaprezentowane zostały następujące tematy:

  1. "Stan bezpieczeństwa na drogach" - Komenda Miejska Policji w Koninie;
  2. "Prawo o ruchu drogowym" - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie;
  3. "Zasady współdziałania oraz korzystania z obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie" - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie;
  4. "Metodyka prowadzenia zajęć z uczniami szkół podstawowych" - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

W szkoleniu w sumie uczestniczyło 58 nauczycieli reprezentujących 52 szkoły podstawowe.

Na zakończenie szkolenia wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Wróć

Certyfikaty