Aktualności i ogłoszenia

SAMORZĄDOWCY ZA KÓŁKIEM PO RAZ TRZYNASTY

WORD w Koninie wspólnie z Urzędem Gminy w Grzegorzewie oraz KPP w Kole już po raz trzynasty zorganizował w dniu 16.11.2019r. „XIII SAMOCHODOWY RAJD NAWIGACYJNY DLA SAMORZĄDOWCÓW”.

W rajdzie udział wzięło 13 dwuosobowych drużyn reprezentujących samorządy subregionu konińskiego.

Siedziba WORD w Koninie była miejscem zbiórki uczestników rajdu. Po uroczystym otwarciu rajdu, uczestnicy rozwiązywali test teoretyczny składający się z siedemnastu pytań z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz z historii motoryzacji.

Kolejną konkurencją był „PRZEJAZD NAWIGACYJNY”. Wyznaczona trasa o łącznej długości około 53 km przebiegała przez miasto Konin, gminę Krzymów, gminę Kościelec, gminę Koło, miasto Koło oraz gminę Grzegorzew. Drużyny na trasie rajdu musiały poruszać się ze średnią prędkością 40 km/h. Na trasie wyznaczono trzy punkty kontrolne, na których auta musiały zameldować się w określonym limicie czasu.

Meta trasy wyznaczona została w Grzegorzewie, gdzie policjanci z KPP w Kole przeprowadzili konkurencję polegającą na sprawnościowej jeździe pojazdem na przygotowanym torze.

Najlepszą drużyną rajdu okazała się drużyna reprezentująca Starostwo Powiatowe w Koninie (Paweł Figurski oraz Karol Baranowski), która zajęła I miejsce i otrzymała Puchar Dyrektora WORD w Koninie. Drużyna reprezentująca Urząd Gminy i Miasta w Golinie (Paweł Grochociński oraz Janusz Mirek) zajęła II miejsce i otrzymała Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Kole, zaś III miejsce zajęli zawodnicy Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale (Michał Drewniacki oraz Marek Grabiński) i otrzymali Pucha Wójta Gminy Grzegorzew.

Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali nagrody oraz pamiątkowe puchary.

 

Wróć

Certyfikaty