Aktualności i ogłoszenia

Przedsiębiorstwo Fair Play 2016

„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest przedsięwzięciem realizowanym na skalę ogólnopolską od roku 1998, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy. Główną ideą programu jest promocja zasad etyki i kultury w działalności przedsiębiorstw. Skierowany jest do firm, które w swojej działalności i we wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami, społecznością lokalną oraz władzą lokalną, regionalną i państwową stosują normy rzetelnego postępowania oraz nie mają zaległości w regulowaniu wobec nich zobowiązań.

W dniu 25.11.2016 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie uzyskał, w tegorocznej XIX edycji programu tytuł a także nominację do statuetki „Przedsiębiorstwo Fair Play 2016” jest to wielkie wyróżnienie i dowód uznania a także nobilitacja dla działalności jednostki. Oficjalne wręczenie certyfikatu odbyło się podczas uroczystej gali w budynku EXPO XXI w Warszawie.

Możliwość legitymowania się znakiem "Przedsiębiorstwo Fair Play" to także skuteczne narzędzie budowania prestiżu firmy oraz zwiększenie zaufania wśród klientów. Bardzo cieszy nas fakt, że to właśnie my otrzymaliśmy to wyróżnienie.

Wróć

Certyfikaty