Aktualności i ogłoszenia

Kolejne szkoły podstawowe otrzymały wyposażenie dydaktyczne do pracowni wychowania komunikacyjnego

Dyrektor WORD w Koninie - Piotr Korytkowski – uroczyście przekazał 27 września 2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 w Koninie, kolejnym pięciu szkołom podstawowym naszego subregionu pomoce dydaktyczne, które będą stanowiły wyposażenie pracowni wychowania komunikacyjnego.

W sumie na przestrzeni dwunastu lat WORD wyposażył już 79 szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne.

W skład wyposażenia wchodzą m.in.: plansze ze znakami drogowymi oraz „I pomoc – wypadek komunikacyjny”, 32 przenośne znaki drogowe, sygnalizator świetlny, matę obrazującą przejście dla pieszych oraz dwa rowery z wyposażeniem. Wartość przekazanych pomocy to około 21.000,00 zł. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 7 w Koninie zaprezentowali bardzo ciekawą i pouczającą inscenizację związaną z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach.

Ponadto Dyrektor WORD w Koninie wręczył wszystkim zgromadzonym uczniom elementy odblaskowe oraz „Kieszonkowe Kodeksy Rowerzysty”.

W tym roku pomoce otrzymały następujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie (miasto Konin), Zespół Szkolno – Przedszkolny w Budzisławiu Kościelnym (p. koniński), Szkoła Podstawowa w Miłaczewie (p. turecki), Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej (p. słupecki), Szkoła Podstawowa w Chodowie (p. kolski).

 

 

Wróć

Certyfikaty