Aktualności i ogłoszenia

Kierowco, tylko do 3 czerwca br. zredukujesz punkty karne !

Kierowcy posiadający na swoim koncie wykroczenia drogowe jeszcze tylko przez kilka miesięcy mogą zredukować liczbę posiadanych punktów karnych.  Wystarczy zaliczyć specjalne szkolenie, by jednorazowo zmniejszyć ich ilość o 6. W szkoleniu nie można uczestniczyć częściej niż raz na pół roku. Przywilej ten nie obejmuje jednak początkujących kierowców  (czyli takich którzy są w okresie roku od dnia wydania im po raz pierwszy prawa jazdy).  Szkolenie organizuje dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. – kliknij a uzyskasz informacje o najbliższym szkoleniu.

Od 4 czerwca br. nie będzie można uczestniczyć w szkoleniach redukujących liczbę punktów karnych. Zmotoryzowani, którzy przekroczą ustawy limit, zostaną skierowani na kursy reedukacyjne, których odbycie jednorazowo wyzeruje ich konto z punktami. Jeżeli jednak w ciągu kolejnych 5 lat przekroczą dozwolony próg, starosta odbierze im uprawnienia do kierowania pojazdami. Po zdaniu egzaminu i odzyskaniu uprawnień będą podlegali dwuletniemu okresowi próbnemu. W stosunku do osób, które dopuszczą się wykroczeń drogowych przed 4 czerwca  br., stosuje się tryb postępowania oraz skutki według stanu prawnego na dzień popełnienia wykroczenia. Informacje o naruszeniach popełnione przez tą datą i odpowiadające im punkty będą usuwane z ewidencji na starych zasadach, tj. z upływem roku do dnia naruszenia.

 

Podstawa prawna

Art. 130 ust. 3, art. 136 ust. 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1260 ze zm.)

Wróć

Certyfikaty