Aktualności i ogłoszenia

Otwarto miasteczko ruchu drogowego

Dnia 2 października 2018 roku uroczyście przecięto wstęgę, oddając tym samym do użytku wybudowane Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej im. A. Fidlera w Rychwale, w którym dzieci i młodzież szkolna, instytucje, mieszkańcy gminy Rychwał oraz spoza jej terenu, będą mogli zdobywać praktyczne umiejętności bezpiecznego poruszania się na drogach.

Inwestycja współfinansowana została ze środków WORD w Koninie, przeznaczonych na realizację przedsięwzięć z zakresu podnoszenia bezpieczeństwa na drogach. Na wniosek samorządu gminy Rychwał, Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu wyraziła zgodę, aby koniński ośrodek egzaminacyjny ujął realizację ww. inwestycji w swoim planie wydatków na brd.

Do tej pory WORD w Koninie wybudował Miasteczko Ruchu Drogowego w Koninie (mieszczące się koło siedziby WORD) oraz współfinansował budowę na terenie gminy Skulsk (mieszczące się przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku).

Dzięki zrealizowaniu inwestycji w Rychwale funkcjonują Miasteczka Ruchu Drogowego w południowe, środkowej i północnej części powiatu konińskiego, co w znaczący sposób ułatwi mieszkańcom oraz nauczycielom dotarcie do obiektów, na których w bezpieczny sposób będą mogli rowerzyści poćwiczyć, zaś nauczyciele uczyć dzieci praktycznej jazdy na rowerze.

Wróć

Certyfikaty