Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę systemu teleinformatycznego
Numer ogłoszenia: 195878 - 2015; data zamieszczenia: 31.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Więcej...

Informacja

W związku z działaniami informacyjnymi dla kandydatów na kierowców, prowadzonymi przez Fundację SOS w projekcie "Monitoring egzekwowania praw kandydatów na kierowców Bezpieczny Kursant OSK" a jednocześnie kierując prośbę do ośrodków egzaminowania chcemy objąć działaniem tych kandydatów, którzy odbyli już kurs w OSK i być może nie są świadomi nieprawidłowości, jakie mogły ich spotkać - więcej informacji na stronie www.rzecznikprawkursanta.pl

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 roku poz. 155 z późn. zm.) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie od dnia 1 lipca 2015 roku organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Uwaga! - Zapisy przez Internet

Informujemy, iż z dniem 01.09.2014 WORD w Koninie umożliwił za pośrednictwem strony www.info-car.pl zapis na egzamin państwowy przez Internet. Na w/w stronie wystarczy założyć  dedykowane konto oraz wybrać WORD w Koninie. Następnie z listy dostępnych terminów można zarezerwować konkretną datę i godzinę egzaminu. Za dokonaną rezerwacje można zapłacić kartą płatniczą lub przelewem internetowym realizowanym przez eCard. W  kolejnym etapie należy oczekiwać na potwierdzenie przez pracownika BOK zapisu na wybrany przez siebie egzamin lub ewentualnego komunikatu o konieczności uzupełnienia brakujących informacji. (Operator usługi PWPW S.A. pobiera dodatkowo 2 PLN za każdą płatność elektroniczną realizowaną za pośrednictwem strony info-car.pl).

Uwaga! - Obsługa kart elektronicznych

Informujemy, iż z dniem 01.09.2014 WORD w Koninie umożliwił zapłatę za egzamin państwowy kartami do płatności elektronicznych (Visa/MasterCard).System płatności elektronicznych obsługiwany jest przez eCard/PWPW (Koszt dokonania każdej operacji płatności elektronicznej będzie dodatkowo obciążony kwotą w wysokości 2 PLN).

Certyfikaty