Aktualności i ogłoszenia

Nabór !!!!!!

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

z siedzibą przy ul. Zakładowej 4b w Koninie

ogłasza nabór na rok 2024

na stanowisko wykładowcy następujących szkoleń:

 

 

 

  1. I.   Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – redukcja punktów karnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych                   i Administracji z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego – Dz. U. z 2023r., poz. 1897.

 

Opis stanowiska pracy:

Wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne o tematyce „Psychologiczne aspekty kierowania pojazdem”.

Miejsce prowadzenia zajęć:        

Sala wykładowa WORD w Koninie przy ul. Zakładowej 4b.

Wymiar czasu pracy:       

2 godziny lekcyjne (2 x 45-min.) podczas każdego szkolenia. 

Terminy realizowanych szkoleń:

Zasadniczo pierwszy oraz czwarty poniedziałek każdego miesiąca. (Szczegółowy wykaz w załączniku nr 1).

W przypadku większej lub mniejszej ilości zgłoszeń chętnych uczestników szkolenia, terminy zostaną zwiększone lub zmniejszone w zależności od bieżących potrzeb po wcześniejszym uzgodnieniu z wykładowcą.

Liczebność grup szkoleniowych:

Nie więcej niż 15 osób.

Rodzaj umowy:

Umowa zlecenie.

Wymagania:

Psycholog transportu drogowego – załącznik nr 2.

Zgłoszenia:

List motywacyjny, CV oraz propozycja wysokości wynagrodzenia brutto za godzinę lekcyjną pracy wykładowcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z oferentami.

Termin i forma składania zgłoszeń:

Do 11 grudnia 2023 roku (poniedziałek) w sekretariacie WORD w Koninie                      ul. Zakładowa 4b, 62-510 Konin lub mailowo sekretariat@word.konin.pl

Kontaktmailowo:

sekretariat@word.konin.pl

 

 

 

  1. II.    Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej                                      i przeciwdziałania narkomaniizgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków             i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu – Dz. U. z 2023r., poz. 1629.

 

Opis stanowisk pracy:

Wykładowcy prowadzący zajęcia teoretyczne podczas kursu reedukacyjnego                  w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

 

Miejsce prowadzenia zajęć:        

Sala wykładowa WORD w Koninie przy ul. Zakładowej 4b.

Wymiar czasu pracy:       

16 godzin lekcyjnych (16 x 45-min.) podczas każdego szkolenia. Wskazany jest podział zajęć dla dwóch wykładowców po 8 x 45 min. 

Terminy realizowanych kursów:

Zasadniczo pierwszy oraz trzeci - czwartek i piątek każdego miesiąca. (Szczegółowy wykaz w załączniku nr 3).

W przypadku większej lub mniejszej ilości zgłoszeń chętnych uczestników szkolenia, terminy zostaną zwiększone lub zmniejszone w zależności od bieżących potrzeb po wcześniejszym uzgodnieniu z wykładowcą.

Rodzaj umowy:   

Umowa zlecenie.

Wymagania:

Wykształcenie umożliwiające prowadzenie zajęć, zgodnie z szczegółowym programem kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia             3 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1629) – załącznik nr 4.

Zgłoszenia:

List motywacyjny, CV oraz propozycja wysokości wynagrodzenia brutto za godzinę lekcyjną pracy wykładowcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z oferentami.

Termin składania zgłoszeń:

Do 11 grudnia 2023 roku (poniedziałek) w sekretariacie WORD w Koninie                      ul. Zakładowa 4b, 62-510 Konin lub mailowo sekretariat@word.konin.pl

Kontakt mailowo:

sekretariat@word.konin.pl

Wróć

Certyfikaty